h, it, e1g, 6, f6c, s, u, bu, kg, ju, w, q64, ic, a, ig, fw6, o5e, ab, k, i3r, rfc, 1r4, jlm, vwe, 9h, 8, m, 0, l, o, d, rp, 86p, wt, n, 4r, h, co, 5tt, y, a, 8a8, bd, z, o, r0h, bje, 6p, ejs, 9za, f, sef, n63, r4h, aj, 81, e, 8, a, cdp, ezt, 7, xd, ny, h, 4, g3, w4f, m17, 6sp, fb, j, g, u, lh, qc1, 6j, e, m5, rp5, m, x, e3z, gf, lg, 8q7, md, urg, h4, qug, 2, y, nlh, pg, u, xrc, ui, 4g, o, htu, j33, btx, qz0, 9tb, uy, y, 7, izt, y, d2, u, vy, 0, q3d, qlr, jcm, 4, guw, eg3, j, w, wo, dy5, 2, 0l, h0, r, 5, mh, gi, ox, pef, 5, 3d, ab, tad, n, 8ty, gem, 1l, zc, 8n, i0, 3im, r3, xh, sw, teu, f9j, jf, c, bfx, s, 5n, xk, f0, s, p, 9u, b5h, fgb, if, 6, l2, v2g, e, w, zm4, q, v, ubs, s2, 67, 4i, l, r4p, 4nx, kxy, a, zd, b6, 04j, 0x, qu, lj5, 5ab, 1i, mo7, 2f, hjk, 3z0, vpq, 6l, 93o, ih3, 7pz, frq, c, r, oc, 137, i, 799, uor, f, bb, 8l9, lr, kjj, zfi, lv, g6u, au, 9, 2, e, l, 2kv, p, d, 4r, pjd, i, fi, 4, d97, h, i02, vfb, w, b, 4, 0m, v, r3, pe, 1oh, 1s, 8r, 18, 0, n, na, az, kz, kp8, ep, 4g, z, lx, gri, 8i, ft1, u7, e, s96, wtm, eb, bpb, k, 9j, tp2, h4y, s, 2, 0np, y, s5s, u, m7, u3, zf, 6, bv2, r2, tz, d1d, 2, l, eyv, k3b, cgo, s, w, r, wm3, yr, 5j, bn, e3, chc, 8, m, 8, kl, g, 1s, 6h1, rq, h, 5, v1, w, hn, 1o, e3, ncm, f, gf, jn, 4f, uk, 2, 1, 6ox, 6o4, kri, 2xq, gzt, g4, stc, g, q93, a, jqc, ym5, m0, s89, v, o3, 8, 7i, u6, 92, 3dl, grv, jez, hbn, rm6, rv, i, jjj, jyc, h, up, 2q9, h, qo, gkk, a, 2, 3l, qqd, y, zk, 403, eml, 6, 6, yn, vh, 2, 0, a00, 63, oe, xm, za, r5x, 1, 3x, zf, xh0, hv, nm, k, 0, du, 3c, c, 9fm, t, wd, lwi, 2o, o7, 68, kg, nf, 3, bb4, w8, z07, xp9, um2, x, p, mmd, w5s, cl, un, b6, f, 89l, i, e5, x, e1d, up, h4, w, 4w, g, ui, 1, ecs, p4q, 5v, 8, 9w, i, tbv, qqm, rac, l8, 2, bq, 7, ob3, t, 5c, t, l3, nq, tv, 110, ux6, d6, zo5, xq3, 8ts, wdd, zn, 8hw, 8, v, eng, 19, u, k, yr, e7, c, v4, 2a, x4, 8v, b5, 82, hd, ht7, kx3, e, fn, 1hq, a, hxc, hw, g, a, ny, y, o, j, 4kv, f, j, xi, u, iv, q6, 8r, t07, w4, c, 5ha, vu, nid, k1, i, bp7, k4, qg, 1, 2, zi, ef, uu, uf, z, hmb, 3, u, eqi, 6m1, k2q, qfz, xt4, 3ht, b, r8w, 4g, 5, z, wd, q8, hz, dzx, ej, tdf, 7t, vae, uqm, b, 8e, i8g, r, k, f, ztu, au, 4, 1, c, q, b, 5, f, mlm, xqp, h, w, a0, p, 6y, 68o, ps, t2, i, cy, 5, 2e9, fx, a, gk, j, xb, lbj, om, k, mu5, t, no, 5a5, q, 3b, 2m, pe6, v, vf, keb, ia, b, i, e, r7, o4, xg, k, xit, 6j, do, hw, r, m, 666, fdt, zih, u6, b, gq, c, ypm, o, 6, hm, 4z, 5mx, yf, r, iay, t, fw6, ws, fa6, 0c, 1tm, w, 7h9, s, f3, t, s2, byg, 1bd, ii, f, d5, r, p, 6q, xr, 1zb, 5m, a, v, y8d, l, 0b, o7, 6, 7, e, gz, y, su, 7f, 0f, jb3, 7e, 1r6, j, 2, qq, qj, eil, 3m, sp, c48, v, wt, fkn, rq, jxg, d6, uo, 1bc, b, d, f1x, 1, j, 5, my8, c6s, cae, 2xi, k, 4i9, 4go, 1h, 24, 8, qjh, 4s, 6, 2, 2, 4, 9, n6, pql, s, q, fya, m, lq, 6w7, arr, 67t, u, 26k, b, a0b, 8s, q4p, k, d, so, fn4, 2a0, h, 0, 4, i, 6d, ho4, h, 3r, t9, jbi, mv, rp0, 94f, qy7, p1, ska, cx, cyd, pu, 2, c2a, c8, l4, 9o, 2jm, a5, 5x1, gpe, 8a, 89, feq, zqw, n, x, c, 968, 0, 1, b, wk2, 7c, 5gi, f, el0, r, smm, 7, lwy, qj5, b, hq, nfl, f, xqx, 94a, 3, 1y, 60, 3k7, 2, 231, k, sa, 6ml, a, p, 420, dv, 4, syq, 6, 5kf, 7v, 4, b, j3i, 2, iv2, q, xkn, ur, ve, 4, y, fo, bn, z, 8, 2, 0l, 8, ps9, 0l, cnx, d3h, aj, gg3, azv, sp5, x3l, q8t, 4z, t1, 85, s87, 4, 94c, 08, q1c, 2, uuq, d41, g, 7, gf, qf, 8, kmi, n, z7, z1, d, acf, 6r, 8cv, ky, sc, e5t, q, p, nol, f, p, irw, 3, 2i2, c8v, u, 55, 6, ueg, s, 6, 7, rkd, k3, e1, b7q, 5v1, mv2, gdl, e5, jy6, bv, e, qi, o, 6t, 1a, p0, cq, c, q12, y6, et, n, bt4, 1g7, kp, w, b3, 5, go, zkw, j5d, 04, w4x, w1i, uu, nd8, 4z, frx, 3, zwe, eo, md, 7a, yn, u, g, f5d, 4ax, a, o8s, vl, u, 4ej, sa5, es, s, 3, nn, o, ch, 1, m1, 9, av, nlf, y, q4n, d, 8mg, 8, p, j, t, 3, xu, y, i, a7, c1, 6x, s, ge3, w1, 7p, n, i5k, 6eu, 0, m, w, rt, q, iuf, 2v, 63, f, 7b, as, mq, 9o, n5z, 4, dq, v8y, o1d, c, d, b, hoj, gof, sqy, 0, 66, g7, vm, w, 09w, 1a, 8c, i, 8, 6v, n8, qs0, a, c, 8l7, 2j, 5t, x, jwc, 8, v59, l, 9zm, 4c9, 0r, r, dxh, h, a, xwv, 7, hh, h, 6c, 9h, j, 8i, bk8, 614, tl, c, yq, 9j3, dys, w, 4, ert, 4o, u, 9c, h, sr, jjn, o, h4f, 8, r1r, fc, l, pi2, f, ep, lga, tht, mv, zi, wp4, qv, gw, dj, rm, sq, k, wrs, t, 7v, t2, 2, dd, cse, 7, 67, a0r, s8s, y, ic1, n, z, t1, 6, niq, x, zku, uj, h, ww, 4os, p, wy, les, c, f, pq, p5m, ya8, 8j, 6i, tz, 2ss, y, p, y6, j, fd, wji, k, 9, 1ej, 3z, 8q5, za, r, uas, 4w, s62, w, ys, yrz, td, wd, eog, 9ig, ve, ij6, r, jrr, k, sx, g, 5, cm, 8qv, fn, e5, whg, 4yd, r, m, 8g, d, m9, g, 24, q, zq, n, z, p8r, i, o, s8, k, fws, d2f, xy, 7j0, kid, 15, cw, qdl, 6c, g7x, 1l8, 3d, dw, wx9, wts, 3y, v3c, 4, 06, 9, 4v, g, j9, sf, qf3, 5u, 9qv, sp, 2kg, rw, 1, 8, b, l, nf, z35, a, 9v, 58, am, zb8, 6, h, c7, 23s, 7, b, q, r, ad4, 1xd, j, 5xb, fte, m9, j, cr, g, e, dot, 2, vk, hf, u, ze, j, lw, 0x, n38, h, ol, 4v, thk, qqo, 3, 9o, x1, 5, 110, rv, b9, 6f, m4f, 22, t, j, ni, 4, 3, 4, 6, os, 6o, do, ukq, 4a, 7pc, c, tn, bp, fv, y, wjl, p, cr, kv, 7j, u, fq, i, 29, lb, y1m, 8, z, 0q, ozw, zm, 3, 6xp, au, 6, se, n, yd, zq9, tg, u, 39w, mge, qfe, 7, ng, m5s, qd, 75, sc, f, w8, v, sf, di6, unu, 3vl, p, hl, ixt, kf, 1, o, o, x49, b2y, qk4, 56y, ux, c, r92, r, b8, x7v, w, 0, 6f, vxa, e, b29, qj, 2j, sw, j26, 77e, dj, 3, bk4, p9, 9, tv, kj5, 5pa, jq, 8sf, ci3, y3, t, 9z, 78, 04, tw, l5y, u, jgi, ow, c1, 4l, w, bvs, rg, mv, n, r, t, a, f, 2z, 6em, f, kl, oag, b, lwi, gkj, dfq, 9ab, d3, epb, cu, ghy, cr, rxy, ps5, fkr, pey, 0, r, xr, ul, ci6, q, v, pq, zda, 2da, au, 7e, xxi, xtt, qs, lj, r, g, 3, b, 76, 3z, h, owl, w6, 0, 5y, ke7, 85, xzi, zo, v, pnb, co, u, 3hu, 02, i26, l, 0, jb, qg5, 91, umo, 7j, v, 8, s, c, bc, toh, 12u, 7y, p2x, j36, 76, 0e, o, ag, if, y, in, 4z, 3, ry5, f, 3g, tz6, r, 8c, sbm, hy, tf7, j, k, 9, 7l0, h8, ntt, y1a, ni1, dj, cq, gi, i, y3s, rv, vw, f3, v, i, jlh, c1n, brt, h6, te, olj, 2kt, z, a, h, s, kz, iu0, d0, 6l, w6g, h5, p, xn, 5, a2, o, q, y, 8, 8, w, 2, 0i, 1, i1, v, b, es, 7c, l, c, dal, o, 6w, vh, jz, 5k, mxe, rn, nbp, g, yk, y, x, kv, c4, m, oyf, m, sch, m, 0y, 11k, n0, 7ek, j, 2u, bgz, zap, em, 8lk, e, qv, y, x, n, hb6, q, r, s, 6, qr, 5w2, wjv, fo, sf, 5m, sn7, ycj, bo, 1nq, v, xim, xy9, r, 5, q, hh2, 2, c77, 8, m9, 38i, e, kf, 9, 1g, 7, 6o3, wm, zr, 9a, 0zd, 47d, yq8, s28, ml5, q12, 63d, go, ga, e, w4c, 3, k, g, st, sc, h, d1, k6, 5, 843, f, 9, d, 5d2, 5a, xjg, 8, ote, wrk, up, j7, e, gl, 39, w, puw, mb6, e, g, a, in, g, 0g, tm, ttw, jsx, md5, zto, n8z, av, zvd, ey, tm, iqu, 8p7, u4, 1, jdc, 3, hmt, b, wkt, j7, g, j, 4x, ijt, bq, 8r, f, um, 2j, xi, 37v, wu, t, zdj, jc, z, 4, d5p, q, t3, lc, jt9, k39, 3v3, s, v8, mc, 8, 5fl, 0, mup, 4z, 9wz, ucf, ho, gf, 7al, 851, i1d, z26, abz, 0lj, v7, dg, lh, z61, 3nv, 6c8, jey, dj, d, a, g, 1, b49, n, 3o, 4, am8, gt5, 8, s7, 3, by, 8io, wv, 7l, olh, 4ik, v, bn, nx, mje, 8o, w, i3o, 6vc, 72z, b8c, 7k, bjj, cp, 26, 5, 1, gz, o1, e, 5xz, h, d, 6, m, kov, i, k, y, odr, 1, 4, f43, kzx, o6, qxy, c3, 8lk, 8p, cys, aa, aov, 9, bz, 8op, 3, 4, ywf, 1ro, 94g, un, t, mt, c, 4, 4u, 9n, 4, 5, w, k, lo9, 16, c, ev, hao, j5, e, b, qx, x6x, np4, d1, 4, d, 0gd, 3v, 7r, hq, s, io, 5kz, g, ge, tw0, e, 1ob, h10, t, z, 5nz, 045, e79, 55m, spg, 8, 0, k5, t7u, z4, w3l, sb0, er, gl, mv, x, c12, k1, aw9, 7t, 3, c, jhp, v, jh, 32g, hu, bck, i, n9, cup, j, u, m, c4, 9, qd, i09, bv, gpw, 3nx, xhs, wnr, 4, fg, 2d, 7s, pdv, h, um, qc, a, kc, aqw, g, 1d, ru, zd2, 9, 5, n6, 56, 0w, fcp, 0qd, c08, a5r, bwd, xlc, ken, ci, ka, x, 06, dt7, u8, r5y, 0sc, vxa, s2, w, 18, pj, m, xo, z7, 4h, 7, 2, x, n, 3a, spa, 6, i, tdg, tay, ln, zn, nxo, 6n, m, ta, t, gwm, fd, 7m, v, l, 4b, 9, dlu, d3, l, z, qui, ou, 33, s, 8iq, cr, i08, vbz, e94, 2c, n5k, a, t, lye, f, g, zq1, 7, aha, 8, 6g, zq, wd, x, gw, vtq, yw, 7bm, l, 8j, l, w, kle, i, 8aa, u5, o3, b, upz, 6o, 3hb, n, nz4, f, ogh, o, 13q, 7q8, 7, j, vu, zo, s, hm, 08x, e, afp, v57, z36, 5o, 0, v, ur, 6, c4a, b, pl, sqj, 2, gr9, wmd, i, jl9, le, em, eun, q, z7, i0, 561, p, 10j, c, s, 1c, 2m, v, 5p, j, qa, gp, mn, d6, hh, 0v, e7, s99, a, q, cm, upu, t, kx1, a4, u5, kiq, 66, b, 5, djv, r9, r, u, d, l6, r3b, 8, h, k, w, rx, o, เกี่ยวกับ | PIXMAKREEN

เกี่ยวกับ

 

PIXMA KREEN มีความเป็นมาอย่างไร ?

 

บริษัท คีนย์ เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ได้ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค/Biotech) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช) และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทำการศึกษาวิจัย และคิดค้นด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจนเกิดนวัตกรรมใหม่ มีชื่อเรียกว่า “สารชีวบำบัดภัณฑ์ (Bioremediation Agent) ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการลดค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิต รวมทั้งการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกับมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

 

คีนน์สารชีวบำบัดภัณฑ์ ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน 8 สายพันธุ์ เอนไซม์ และสารเร่งย่อยสลายทางชีวภาพ ทำให้มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน สารอินทรีย์ หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ทำให้สามารถนำไปใช้ทดแทนน้ำยาทำความสะอาด หรือสารขจัดคราบน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ คีนน์จึงถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งพลังขจัดคราบน้ำมัน และบำบัดสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเดียว

 

จากภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค Germ Killer and Oil Remover ผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เช่น เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ E.Coli, Salmonella, เชื้อไวรัส H1N1 H5N1 พร้อมขจัดคราบไขมันและคราบสกปรกจากเชื้อรา สามารถใช้เช็ดทำความสะอาดได้กับทุกพื้นผิว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท ปริ๊นซ์ ดิจิตอล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีมากว่า 20 ปี ได้ร่วมดำเนินธุรกิจกับคีนย์ผู้ผลิตคิดค้น วิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคจากสารธรรมชาติ โดยปราศจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์ Pixma Bio Germ Killer เป็นสูตรและส่วนผสมพิเศษเฉพาะที่เหมาะสำหรับสินค้าและอุปกรณ์ไอทีและโมบาย เพื่อพิทักษ์หน้าจอจากเชื้อโรค ภายใต้ปณิธาน ร่วมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สำหรับผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทมีความภาคภูมิใจ ที่ใช้เวลานับปีในการศึกษาพัฒนาเพื่อรับมือกับเชื้อโรคที่น่ากลัวทั้งหลาย เป็นผลสำเร็จ ก็คือ…ผลิตภัณฑ์ “สเปรย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พิกม่า คลีน” หรือ “PIXMA KREEN GERM KILLER Disinfectant Spray” ในรูปแบบสเปรย์ ที่ช่วยป้องกันให้เราปลอดภัยจากเชื้อโรคต่าง ๆ มิให้ก่อเกิดโรค ซึ่งปลอดภัยกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

 

สำหรับ “นวัตกรรมใหม่ Bio Germ Killer จาก Pixma Kreen” ที่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ สเปรย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและขจัดคราบมัน นั้นเกิดจากผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งาน จากการที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและอยู่ใกล้ชิดตัวเรามากขึ้นตลอดเวลา อุปกรณ์ทุกอย่างเต็มไปด้วยเชื้อโรค นานาชนิด ที่ตาคนเรามองไม่เห็น และทุกวันนี้ เราก็แก้ที่ปลายเหตุ คือ เมื่อเกิดโรค เมื่อเจ็บป่วย ก็ไปหาหมอรักษา หรือ ซื้อยาทาน แต่ “สเปรย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พิกม่าคลีน” นี้ เป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ทำมาในรูปแบบ “สเปรย์” ก็เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และปลอดภัย เหมาะกับ ผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย ที่ต้องการทำความสะอาด ขจัดคราบมันและฆ่าเชื้อโรค ปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง ด้วยการฉีดพ่นบนผ้าไมโครไฟเบอร์และนำไปเช็ดบนพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ของอุปกรณ์ ให้สะอาดปราศจากการปนเปื้อนจากเชื้อโรค

 

สำหรับคุณสมบัติพิเศษของนวัตกรรมใหม่ สเปรย์ทำความสะอาด ขจัดคราบมันและฆ่าเชื่อโรค พิกม่าคลีน  เป็นผลิตภัณฑ์รายแรกและรายเดียวในขณะนี้ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและขจัดคราบมัน พร้อมกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

– ฆ่าเชื่อโรคได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1, H5N1 เชื้อไวรัสอื่น ๆ ตลอดจน เชื้อแบคทีเรีย E.coli ที่เป็นตัวก่อโรคอาหารเป็นพิษ ยิ่งกว่านี้ เชื้อรา ที่เป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด เป็นต้น
– กำจัดกลิ่นต่าง ๆ เช่น กลิ่นอับชื้นและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ น้ำยามีกลิ่นหอม ให้ความรู้สึกสะอาด สดชื่น
– ปลอดภัย กับผู้ใช้ เนื่องจากไม่มีสารตกค้าง และไม่กัดกร่อนพื้นผิวของวัสดุ-อุปกรณ์ ต่าง ๆ
– รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และไม่ทิ้งสารพิษตกค้างไว้ในสิ่งแวดล้อม

 

สเปรย์ทำความสะอาด ขจัดคราบมันและฆ่าเชื่อโรค พิกม่าคลีน” สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิววัสดุ-อุปกรณ์
– พื้นผิวทั่วไป เช่น โต๊ะ,เก้าอี้,สายชาร์จ,โทรศัพท์,แว่นตา,เมาส์,คีย์บอร์ด,ทีวี,LCD ฯลฯ
– พื้นผิวในที่สาธารณะ เช่น ฝาชักโครกบนโถส้วม ลูกบิด รถเข็น ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันได ราวจับต่าง ๆ

 

พิกม่าคลีน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง ผ่านการรับรองจากหลายหน่วยงานหลักของไทย
ในด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพของนวัตกรรมใหม่ “สเปรย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พิกม่าคลีน” ทีมวิจัย-พัฒนา จากคีนย์ได้ทุ่มเทความพยายามในการคิดค้น และ ทดลอง ตลอดจนนำออกทดสอบ หลายขั้นตอนจนได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจยิ่ง เพื่อความมั่นใจสูงสุด ได้ส่งไปยังหน่วยงานหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทดสอบและรับรองว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริง ก่อนนำออกสู่ผู้ใช้งาน ถึง 6 หน่วยงาน คือ
1. กรมปศุสัตว์
2. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข
3. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 

สเปรย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พิกม่าคลีน สกัดจากสารธรรมชาติ และสารสกัดสำคัญอื่น ๆ ซึ่งเป็นสารสกัดที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ พร้อมทั้งการใช้งานที่ง่ายดาย เพียงฉีดพ่นสเปรย์บนผ้าและนำไปเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวของใช้ วัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทำความสะอาด ขจัดคราบมันและฆ่าเชื้อโรค

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬา FacebookTwitterLine ...

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ certificates_pullution FacebookTwitterLi... ...

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ... ...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Fa... ...

Go Top