เกี่ยวกับ

 

PIXMA KREEN มีความเป็นมาอย่างไร ?

 

บริษัท คีนย์ เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ได้ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค/Biotech) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช) และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทำการศึกษาวิจัย และคิดค้นด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจนเกิดนวัตกรรมใหม่ มีชื่อเรียกว่า “สารชีวบำบัดภัณฑ์ (Bioremediation Agent) ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการลดค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิต รวมทั้งการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกับมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

 

คีนน์สารชีวบำบัดภัณฑ์ ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน 8 สายพันธุ์ เอนไซม์ และสารเร่งย่อยสลายทางชีวภาพ ทำให้มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน สารอินทรีย์ หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ทำให้สามารถนำไปใช้ทดแทนน้ำยาทำความสะอาด หรือสารขจัดคราบน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ คีนน์จึงถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งพลังขจัดคราบน้ำมัน และบำบัดสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเดียว

 

จากภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค Germ Killer and Oil Remover ผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เช่น เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ E.Coli, Salmonella, เชื้อไวรัส H1N1 H5N1 พร้อมขจัดคราบไขมันและคราบสกปรกจากเชื้อรา สามารถใช้เช็ดทำความสะอาดได้กับทุกพื้นผิว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท ปริ๊นซ์ ดิจิตอล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีมากว่า 20 ปี ได้ร่วมดำเนินธุรกิจกับคีนย์ผู้ผลิตคิดค้น วิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคจากสารธรรมชาติ โดยปราศจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์ Pixma Bio Germ Killer เป็นสูตรและส่วนผสมพิเศษเฉพาะที่เหมาะสำหรับสินค้าและอุปกรณ์ไอทีและโมบาย เพื่อพิทักษ์หน้าจอจากเชื้อโรค ภายใต้ปณิธาน ร่วมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สำหรับผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทมีความภาคภูมิใจ ที่ใช้เวลานับปีในการศึกษาพัฒนาเพื่อรับมือกับเชื้อโรคที่น่ากลัวทั้งหลาย เป็นผลสำเร็จ ก็คือ…ผลิตภัณฑ์ “สเปรย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พิกม่า คลีน” หรือ “PIXMA KREEN GERM KILLER Disinfectant Spray” ในรูปแบบสเปรย์ ที่ช่วยป้องกันให้เราปลอดภัยจากเชื้อโรคต่าง ๆ มิให้ก่อเกิดโรค ซึ่งปลอดภัยกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

 

สำหรับ “นวัตกรรมใหม่ Bio Germ Killer จาก Pixma Kreen” ที่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ สเปรย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและขจัดคราบมัน นั้นเกิดจากผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งาน จากการที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและอยู่ใกล้ชิดตัวเรามากขึ้นตลอดเวลา อุปกรณ์ทุกอย่างเต็มไปด้วยเชื้อโรค นานาชนิด ที่ตาคนเรามองไม่เห็น และทุกวันนี้ เราก็แก้ที่ปลายเหตุ คือ เมื่อเกิดโรค เมื่อเจ็บป่วย ก็ไปหาหมอรักษา หรือ ซื้อยาทาน แต่ “สเปรย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พิกม่าคลีน” นี้ เป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ทำมาในรูปแบบ “สเปรย์” ก็เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และปลอดภัย เหมาะกับ ผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย ที่ต้องการทำความสะอาด ขจัดคราบมันและฆ่าเชื้อโรค ปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง ด้วยการฉีดพ่นบนผ้าไมโครไฟเบอร์และนำไปเช็ดบนพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ของอุปกรณ์ ให้สะอาดปราศจากการปนเปื้อนจากเชื้อโรค

 

สำหรับคุณสมบัติพิเศษของนวัตกรรมใหม่ สเปรย์ทำความสะอาด ขจัดคราบมันและฆ่าเชื่อโรค พิกม่าคลีน  เป็นผลิตภัณฑ์รายแรกและรายเดียวในขณะนี้ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและขจัดคราบมัน พร้อมกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

– ฆ่าเชื่อโรคได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1, H5N1 เชื้อไวรัสอื่น ๆ ตลอดจน เชื้อแบคทีเรีย E.coli ที่เป็นตัวก่อโรคอาหารเป็นพิษ ยิ่งกว่านี้ เชื้อรา ที่เป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด เป็นต้น
– กำจัดกลิ่นต่าง ๆ เช่น กลิ่นอับชื้นและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ น้ำยามีกลิ่นหอม ให้ความรู้สึกสะอาด สดชื่น
– ปลอดภัย กับผู้ใช้ เนื่องจากไม่มีสารตกค้าง และไม่กัดกร่อนพื้นผิวของวัสดุ-อุปกรณ์ ต่าง ๆ
– รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และไม่ทิ้งสารพิษตกค้างไว้ในสิ่งแวดล้อม

 

สเปรย์ทำความสะอาด ขจัดคราบมันและฆ่าเชื่อโรค พิกม่าคลีน” สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิววัสดุ-อุปกรณ์
– พื้นผิวทั่วไป เช่น โต๊ะ,เก้าอี้,สายชาร์จ,โทรศัพท์,แว่นตา,เมาส์,คีย์บอร์ด,ทีวี,LCD ฯลฯ
– พื้นผิวในที่สาธารณะ เช่น ฝาชักโครกบนโถส้วม ลูกบิด รถเข็น ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันได ราวจับต่าง ๆ

 

พิกม่าคลีน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง ผ่านการรับรองจากหลายหน่วยงานหลักของไทย
ในด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพของนวัตกรรมใหม่ “สเปรย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พิกม่าคลีน” ทีมวิจัย-พัฒนา จากคีนย์ได้ทุ่มเทความพยายามในการคิดค้น และ ทดลอง ตลอดจนนำออกทดสอบ หลายขั้นตอนจนได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจยิ่ง เพื่อความมั่นใจสูงสุด ได้ส่งไปยังหน่วยงานหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทดสอบและรับรองว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริง ก่อนนำออกสู่ผู้ใช้งาน ถึง 6 หน่วยงาน คือ
1. กรมปศุสัตว์
2. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข
3. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 

สเปรย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พิกม่าคลีน สกัดจากสารธรรมชาติ และสารสกัดสำคัญอื่น ๆ ซึ่งเป็นสารสกัดที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ พร้อมทั้งการใช้งานที่ง่ายดาย เพียงฉีดพ่นสเปรย์บนผ้าและนำไปเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวของใช้ วัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทำความสะอาด ขจัดคราบมันและฆ่าเชื้อโรค

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬา FacebookTwitterLine ...

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ certificates_pullution FacebookTwitterLi... ...

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ... ...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Fa... ...

Go Top